Avís legal

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini cafesgener.com, està enregistrat a favor de Cafès Gener, amb CIF B-61603718 i domicili social en Carrer Santa Eulàlia, 7 · 08261 · Cardona · Barcelona i adreça de correu electrònic info@cafesgener.com

 

Condicions d’ús

1. Amb aquestes Condicions d’ús, Cafès Gener regula l’accés a aquesta pàgina web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus clients i altres usuaris de la xarxa.

2. Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d’ús.

3. L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Cafès Gener, es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més reduït possible.

4. L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar Cafès Gener dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5. Cafès Gener no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin. Cafès Gener es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, per l’eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6. Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de Cafès Gener, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de Cafès Gener, que apareixen a la pàgina web són titularitat de Cafès Gener. Aquests criteris també fan referència al nom de domini cafesgener.com.

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de Cafès Gener no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa de Cafès Gener, tret que s’indiqui el contrari. Els mitjans de comunicació podran fer difusió dels textos i el logotip fent constar sempre la procedència i l’autoria dels elements.

L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7. L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de Cafès Gener, estarà sotmès a les condicions següents:

• No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de Cafès Gener. No s’establiran deep-links amb el lloc web cafesgener.com ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment. No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web cafesgener.com i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web cafesgener.com, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Cafès Gener.

• Sota cap circumstància, Cafès Gener serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.

• Qualsevol hiperenllaç a la web cafesgener.com, s’efectuarà a la pàgina principal.

8. Política de privacitat o protecció de dades

A. Dret d’informació

Aquesta política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web cafesgener.com i la resta de llocs web que es posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Cafès Gener, titular del lloc web, informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Cafès Gener i sota la seva responsabilitat.

B. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Cafès Gener, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que proporciona a través d’aquest lloc web.

C. Veracitat de les dades de l’usuari

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Cafès Gener són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

D. Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics de cafesgener.com, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de cafesgener.com, i l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Cafès Gener i les seves iniciatives.

E. Butlletins i comunicacions electròniques

Cafès Gener podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web, enviant un correu electrònic a info@cafesgener.com o escrivint a Carrer Santa Eulàlia, 7 · 08261 · Cardona · Barcelona. D’altra banda, Cafès Gener informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc web. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

F. Seguretat

Cafès Gener manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. Cafès Gener, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

G. Galetes i IP

L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’Ip l’ús dels quals permet que cafesgener.com reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’internet.

H. Spamming

Cafès Gener no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. El tractament de les dades de caràcter personal i l’enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

I. Dret d’oposició, correcció i actualització de dades

L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis de cafesgener.com.

Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l’execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades us podreu adreçar directament a: info@cafesgener.com o bé per correu postal al: Carrer Santa Eulàlia, 7 · 08261 · Cardona · Barcelona.

9. Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Cafès Gener, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés, i els continguts que s’hi inclouen, o les condicions d’ús del seu servei d’allotjament gratuït d’articles, incloses en aquest document.

10. La prestació del servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Cafès Gener · Plaça Santa Eulàlia, 7 · 08261 · Cardona · Barcelona · info@cafesgener.com · Avís legal · Politica de privadesa (RGPD)
Arriba